Bestyrelse


Bestyrelsen for Måløvgård har 5 medlemmer: 4 som udpeges af den selvejende institution Måløvgård, og 1 medlem udpeges af Ballerup Kommune. Derudover udpeger foreningen Livsværk, vores regnskabsfører, en person med observatørstatus

Bestyrelsens opgaver er at sikre at Måløvgård drives i henhold til aftale med Ballerup kommune, og at administration og ledelse foregår efter institutionens formål og regelsæt. Desuden har bestyrelsen ansvaret for drift, vedligeholdelse og økonomi vedr. selve ejendommen, da selve bygningerne ikke indgår i aftalen med Ballerup kommune.

Måløvgård blev oprettet i 1984 på initiativ af cand.psych. Bjørn Juvik, som var forstander indtil 1999.

Institutionen blev oprindelig etableret som et opholdssted for børn og unge med psykiske vanskeligheder. Senere blev den omdannet til et bo- og behandlings-tilbud for unge mellem 18 og 25 år med sindslidelser.

Bestyrelsen afholder 4 møder om året.

Bestyrelsen består af

Udpeget af Måløvgård
Poul Schønbeck (formand)
Lise Magnussen
Ole Nielsen
Helle Lundgreen Thorberg

Udpeget af Ballerup kommune
Birgitte Dahl

Udpeget af Foreningen Livsværk
Roland Durup

Til bestyrelsesmødet deltager desuden forstanderen, stedfortræderen og en medarbejderrepræsentant fra Måløvgård