Behandling/metode


Miljøterapi
Behandlingen er tilrettelagt ud fra miljøterapeutiske principper. Dette indebærer bl.a. en daglig struktur og et relationsarbejde, som på Måløvgård er organiseret ved en kontaktpersonfunktion, det betyder at hver beboer er tilknyttet en kontaktperson blandt personalet, som har ansvaret for den primære kontakt til beboeren.  

Personale døgnet rundt
På Måløvgård er der personale døgnet rundt alle årets dage. Personalet består af forstander, daglig leder/stedfortræder, psykologer, miljøterapeuter,  administrativ medarbejder, rengøringsassistent og alt muligmand. Derudover er der tilknyttet vikarer, som fortrinsvis er psykologistuderende og pædagogstuderende

Handleplaner
Omdrejningspunktet i behandlingsarbejdet er beboerens handleplan. Den udarbejdes af beboerenkontaktpersonen, eventuelt med hjælp fra kontaktpersonen. Handleplanen revideres 2 gange om året. 

Omdrejningspunktet i behandlingsarbejdet er beboerens handleplan. Det er vigtigt, at beboeren føler et ejerskab af denne, og at den opleves som en guide og støtte i hverdagen. Det er desuden vigtigt, at handleplanen er realistisk og omsættelig (operationel) i hverdagen og realitetstestes kontinuerligt. Desuden skal handleplanen opleves som et fælles værktøj for både beboeren og personalet. Dette kan kun ske i et tæt samarbejde mellem beboeren og personalet.

Samtaler med psykolog og deltagelse i gruppeterapi
På et tidspunkt i forløbet, forventes at beboeren deltager i gruppeterapi og har samtaler med stedets psykolog , som en del af udviklings- og forandringsprocessen.

Pårørende inddrages
Erfaringer viser at en helhedsindsats i forhold til også at inddrage familien, kan have en gavnlig effekt på beboerens udviklingsmuligheder. Der muligvis kan nedsætte opholdstiden, der betyder, at den unge og familien kommer hurtige videre i livet.

Ud over dette er der også et menneskeligt etisk aspekt ved at inddrage familien og tilbyde dem hjælp. De befinder sig ofte i en situation, hvor de er uforstående og rådvilde over at have et barn, der har fået en sindslidelse. De er til tider overladt til sig selv, med alle de spørgsmål, som dukker op i den forbindelse. Spørgsmål som er vigtige at får svar på, for at kunne hjælpe den unge og familien videre på hensigtsmæssig og meningsfuld måde.
Konkret vil det være muligt:
  • at undervise (psykoedukation) familierne i, hvad sindslidelse
  • at undervise i medicin
  • at tilbyde familiesamtaler med udgangspunkt i den unge
  • at tilbyde gruppesamtaler for forældre
  • at få indblik i Måløvgårds behandlingstænkning.