Målsætning


Primære mål
Det primære mål med det midlertidige ophold på Måløvgård er, at den unge, i en kaotisk og krise-præget tid efter sygdomsudbrud (ofte i forbindelse med indlæggelse på psykiatrisk afdeling), får behandlingsorienteret hjælp og støtte, til at igangsætte og/eller vedligeholde en udviklings- og forandringsproces af social, psykologisk og praksisrelateret karakter hen imod en større indsigt i og bevidsthed om sig selv som menneske, med en aktuel sindslidelse.
 
Formål
Hensigten med det primære mål er, at det gerne skal føre til en afklaring af behov, ønsker og ressourcer i forhold til bo-, og uddannelses- og arbejdsrelaterede tiltag og en konkret igangsættelse af disse. Et tema der hører alle 18-20 årige til og indeholder forhold og problemstillinger, som de unge må forholde sig til og arbejde med.
 
Udfordring og ansvar
De unge på Måløvgård oplever ofte disse udfordringer som uoverstigelige barrierer. Der er risiko for at de unge på disse afgørende essentielle områder enten helt afstår fra at tage udfordringen op, eller træffer kortsigtede impulsive beslutninger, som ikke fører dem derhen hvor de dybest set ønsker.
Da udvikling og modning som udgangspunkt er den unges eget ansvar, er det derfor vigtigt at den unge tager udfordringen op. På den anden side har Måløvgårds medarbejdere ansvaret for vedvarende og engageret, at skabe en daglig ramme, hvor udvikling og modning er mulig og realistisk kan finde sted. For at det kan lykkes, er det vigtigt at begge parter lever op til deres ansvar.