Måløvgård er et midlertidigt socialpsykiatrisk bo- og behandlingstilbud for unge psykisk sårbare. Vi er specialiseret i at modtage unge voksne med debuterende skizofreni og lettere personlighedsforstyrrelser.