Behandlingen på Måløvgård består overordnet af fire dele: miljøterapi, psykoterapi, pårørendearbejde og en opmærksomhed på fysisk sundhed og trivsel, herunder kost, motion og et samarbejde omkring medicin. 

Udgangspunkt i den enkelte beboer

På Måløvgård er vi meget åbne i vores tilgang til teori og metoder og er først og fremmest optagede af at tilrettelægge behandlingen ud fra den enkelte unges forskellige behov. Omdrejningspunktet i behandlingsarbejdet er beboerens behandlingsplan, som er er en plan over, hvad den unge har brug for at arbejde med på Måløvgård.

Behandlingsplanen laves i et samarbejde mellem den unge, den unges kontaktpersoner og en af psykologerne på stedet. Det er vigtigt for os, at den unge føler sig hørt og selv er med til at definere sine udfordringer, og hvordan der kan arbejdes med disse på Måløvgård. 

"Min tid på Måløvgård har givet mig troen, lysten og viljen til at kæmpe. De har grebet mig, hver gang jeg faldt. De har troet på mig, selv da jeg var allerlængst nede. De har været med til at modne mig, og turde stå mere på egne ben."

Rebecka, 26 år

2019-09-06T12:07:06+02:00

Rebecka, 26 år

"Min tid på Måløvgård har givet mig troen, lysten og viljen til at kæmpe. De har grebet mig, hver gang jeg faldt. De har troet på mig, selv da jeg var allerlængst nede. De har været med til at modne mig, og turde stå mere på egne ben."

"På et tidspunkt i min egen stille kamp, gik det op for mig, at Måløvgård ikke var et gemmested, men et sted hvor jeg rent faktisk kunne lære at kæmpe mod de knubs, som livet gav mig. Jeg lærte, at personalet var levende værktøjer, som var villige til at hjælpe mig, når jeg havde brug for det."

Marie, 25 år

2019-09-06T12:16:22+02:00

Marie, 25 år

"På et tidspunkt i min egen stille kamp, gik det op for mig, at Måløvgård ikke var et gemmested, men et sted hvor jeg rent faktisk kunne lære at kæmpe mod de knubs, som livet gav mig. Jeg lærte, at personalet var levende værktøjer, som var villige til at hjælpe mig, når jeg havde brug for det."

"Selvom man var i sit dybeste hul, man skulle afsted til hospitalet, så var personalet med mig. Jeg tager hatten af for at de stod i tykt og tyndt med mig, for det var da ikke sjove ting de så og hørte fra mig. De så mig stadig som Christian."

Christian, 26 år

2019-09-06T12:06:28+02:00

Christian, 26 år

"Selvom man var i sit dybeste hul, man skulle afsted til hospitalet, så var personalet med mig. Jeg tager hatten af for at de stod i tykt og tyndt med mig, for det var da ikke sjove ting de så og hørte fra mig. De så mig stadig som Christian."

Miljøterapi

Miljøterapi betyder, at vi ønsker at skabe et trygt miljø for de unge som giver mulighed for en personlig udviklings- og forandringsproces. Det viser sig både ved de fysiske rammer, hvor vi er optaget af at skabe en hyggelig og hjemlig atmosfære, men også ved at vi ønsker at opbygge nogle trygge relationer til beboerne og at vi støtter op om nogle trygge sociale fællesskaber i beboergruppen.

På denne måde ønsker vi at skabe nogle rammer, hvor de unge kan få nogle gode relationelle erfaringer, som giver mulighed for hen af vejen at lære sig selv bedre at kende og derigennem kunne håndtere egne vanskeligheder på nye måder.

Pårørendearbejde

På Måløvgård anser vi inddragelse af de nærmeste pårørende som et vigtigt led i den unges behandlingsforløb, både fordi pårørende kan være med til at støtte den unge i sin udviklings- og forandringsproces fremover, og fordi pårørende kan bidrage med viden om den unges liv, som vedkommende måske ikke selv er klar over eller ikke kan huske.

Derfor tilbyder vi blandt andet de pårørende: 

  • Et introforløb ved den unges indflytning
  • Temaaftener, hvor de pårørende får undervisning i forskellige relevante temaer og har mulighed for at spare med hinanden 
  • Samtalegrupper for pårørende
  • Løbende samarbejdsmøder efter behov
  • Mentorordning, hvor man kan få sparing af en anden pårørende

Terapi

På Måløvgård vil der være mulighed for at få tilbudt terapeutisk behandling enten individuelt og/eller i gruppe.

I terapien er det muligt at undersøge ens tanker, følelser og handlemåder, så man kan få en større forståelse for sig selv og andre og hen af vejen få nemmere ved at håndtere de vanskeligheder man står i. 

Fysisk sundhed og trivsel

På Måløvgård er vi optagede af at støtte op om de unges fysiske sundhed og trivsel. Derfor har de unge mulighed for at deltage i samtaler med vores tilknyttede sygeplejerske vedrørende sundhedsfaglige temaer, som de er optagede af og ønsker hjælp til, herunder kost og motion.

Vi er i et løbende samarbejde med de unge om deres medicinske behandling, hvor vi støtter de unge i hvilken medicin de eventuelt har behov for og for nogles vedkommende i på sigt at blive medicinfri. 

Høj faglighed 

På Måløvgård lægges der stor vægt på løbende at uddanne personalet, så det sikres, at den faglige kvalitet af behandlingen er høj. Derfor har personalet blandt andet været på en toårig efteruddannelse i miljøterapi og en treårig efteruddannelse i mentaliseringsbaseret behandling.

Udover at tage udgangspunkt i miljøterapeutiske principper og mentalisering trækker vi, i vores behandlingsarbejde, desuden på andre psykodynamiske teorier, tilknytningsteori, udviklingspsykologi og systemisk tænkning.