Mentor


Måløvgård har i en rum tid, været optaget af, at få tilknyttet mentorer. Da vi mener, vi kan berige og have gavn af hinanden. Mentorer kan være tidligere beboere, ansatte eller andre med nær tilknytning til Måløvgård. Tilknytningen til Måløvgård anser vi som meget vigtig.

Vi er nu i den meget glædeligt situation, at vi nu har fået tilknyttet vores første mentor, en tidligere beboer, som kommer en dag om ugen. Opgaven er at deltage i hverdagen, på lige fod med beboere og personale. Som mentor og tidligere beboer, har man mulighed for, at benytte sig af sin erfaring som beboer og den erfaring og viden man har fået efter flytning fra Måløvgård, dette både til gavn for beboere og personale og Måløvgård som helhed.