Om Måløvgård


Socialpsykiatrisk botilbud
Måløvgård er et midlertidigt socialpsykiatrisk botilbud og behandlingstilbud for unge sindslidende, der drives efter §107 i den nye servicelov.  

Botilbud - varighed op til 5 år
Opholdet kan have en varighed af 5 år. Der er plads til 12 unge, fortrinsvis fra kommuner i Region Hovedstaden.
Måløvgård er en selvejende institution med driftsaftale med Ballerup Kommune
 
Unge med skizofreni eller lettere borderline forstyrrelse
Måløvgård er specialiseret til at modtage unge mennesker med debuterende skizofreni og lettere borderline forstyrrelser.
Den unge må ikke have et aktivt misbrug af alkohol, hash eller andre euforiserende stoffer, ligesom vedkommende ikke må være i behandling for samme
 
Alder 18-25 ved indflytning i botilbud
Den unge skal vurderes at kunne indgå i gruppen af beboere på Måløvgård og i en grad, at kunne bidrage til interessefællesskabet i gruppen.
De unge er 18-25 år ved indflytningen.

Personale hele døgnet
På Måløvgård er der personale døgnet rundt alle årets dage. Personalet består af ca. 20 personer, forstander, stedfortræder, psykolog, socialpædagoger, pædagogstuderende, social og sundhedsassistent elever, administrativ medarbejder, rengøringsassistent og alt muligmand. Derudover er der tilknyttet 4 vikarer, som fortrinsvis er psykologi- og pædagogstuderende.
 
Måløvgårds indretning
Måløvgård består af et ældre hovedhus og et rækkehus, adskilt af en gårdsplads og derudover et parcelhus beliggende på den modsatte side af vejen.
De 12 beboerværelser er fordelt med 8 i hovedhuset og 4 i villaen. Der er en dejlig stor have og en hyggelig gårdsplads. I hovedhuset er der fælles køkken/alrum og opholdsstue, hvor det daglige liv foregår. Rækkehuset bliver benyttet til administration og mødevirksomhed. Ud over beboerværelser i villaene, huser denne også motionsrum. Måløvgård er beliggende i grønne omgivelser med skov i umiddelbar nærhed og tæt på Måløv by i Ballerup kommune.

Vi optager fortrinsvis beboere fra kommuner i Region Hovedstaden, bl.a. Ballerup, Lyngby-Taarbæk, København, Ledøje-Smørum, Ølstykke, Stenløse, Egedal, Herlev, Gladsaxe, Værløse, Farum, Furesø, Slangerup, Frederikssund, Høje Tåstrup, Albertslund, Glostrup, Rødovre, Brøndby, Hvidovre, Allerød, Hillerød, Frederiksberg og Bornholm.