Hvem, unge sindslidende


Kriterier

Følgende kriterier danner udgangspunkt for at komme i betragtning til et ophold på Måløvgård:

  • Diagnose indenfor F20, det skizofrene spektrum, eller indenfor personlighedsforstyrrelserne, særligt emotionelt ustabil personlighedsstruktur, borderlinetype, F.60.31.
  • 18-25 år ved indflytning.
  • Du må ikke have et aktivt misbrug af alkohol, hash eller andre euforiserende stoffer, ligesom du ikke må være i behandling for samme.
  • Du skal kunne indgå i resten af gruppen af beboere på Måløvgård og i en eller anden grad at kunne bidrage til interessefællesskabet og samværet i gruppen.

bordfodbold