Lovgrundlag


Bo- og behandlingstilbud for unge 18-25 år
Måløvgård er en selvejende institution med driftsaftale med Ballerup Kommune. Måløvgård er et midlertidigt socialpsykiatrisk bo- og behandlingstilbud for unge sindslidende i alderen 18-25 år ved indflytningen. Opholdet kan have en varighed af op til 5 år. Der er plads til 12 døgnindskrevne og 1-2 dagindskrevne unge efter §85, fortrinsvis fra kommuner i Region Hovedstaden. Almindeligvis flytter de dagindskrevne ind på Måløvgård, ved en ledig døgnplads.

Lov om social service §107 og §85
Ballerup kommune og bestyrelsen ved Måløvgård har indgået en aftale om betjening og behandling efter lov om social service, § 107 og §85

Jf. §107 kan kommunalbestyrelsen  tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og

2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.

Jf. §85, tildeling af støtte efter denne paragraf forudsætter at,

1) at borgeren har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller

2) at borgeren har social problemer herunder sindslidelse

Socialpædagogisk bistand kan bevilges til borgere, der har ressourcer til at kunne klare sig selv på nogle områder, men samtidig har behov for hjælp på andre områder.