Målgruppe


Højt specialiseret tilbud
Måløvgård er et højt specialiseret tilbud, der modtager unge mennesker med debuterende skizofreni og lettere borderline forstyrrelser.

Kriterier
Følgende kriterier danner udgangspunkt for at komme i betragtning til et ophold på Måløvgård:

  • Diagnose indenfor F20, det skizofrene spektrum, eller indenfor personlighedsforstyrrelserne, særligt emotionelt ustabil personlighedsstruktur, borderlinetype, F.60.31.
  • 18-25 år ved indflytning.
  • Der må ikke være et aktivt misbrug af alkohol, hash eller andre euforiserende stoffer, ligesom vedkommende ikke må være i behandling for samme.
  • Vedkommende skal vurderes, at kunne indgå i resten af gruppen af beboere på Måløvgård og i en eller anden grad at kunne bidrage til interessefællesskabet og samværet i gruppen.