Målsætning


Formål
Formålet med opholdet på Måløvgård er, at det gerne skal føre til en afklaring af behov, ønsker og ressourcer i forhold til bo-, og uddannelses- og arbejdsrelaterede tiltag og en konkret igangsættelse af disse. Et tema der hører alle 18-20 årige til og indeholder forhold og problemstillinger, som de unge må forholde sig til og arbejde med.

De unge på Måløvgård oplever ofte disse udfordringer som uoverstigelige barrierer. Der er risiko for at de unge på disse afgørende essentielle områder enten helt afstår fra at tage udfordringen op, eller træffer kortsigtede impulsive beslutninger, som ikke fører dem derhen hvor de dybest set ønsker.

Måløvgårds primære opgave
Måløvgårds primære opgave er, at den unge får mulighed for at modtage hjælp og støtte til at igangsætte og/eller vedligeholde en udviklings- og forandringsproces af social, psykologisk og praksisrelateret karakter. At den unge udvikler relationel og social autoritet, der øger resiliens og trivsel og fremmer interpersonelle og sociale kompetencer, hen imod en større indsigt i og bevidsthed om sig selv som menneske, med resurser og håb på vej mod recovery og gennem ligeværdige partnerskaber og åben dialog med medbeboere og personale, pårørende samt professionelle og personlige netværk.

Udfordring og ansvar
De unge på Måløvgård oplever ofte disse udfordringer som uoverstigelige barrierer. Der er risiko for at de unge på disse afgørende essentielle områder enten helt afstår fra at tage udfordringen op, eller træffer kortsigtede impulsive beslutninger, som ikke fører dem derhen hvor de dybest set ønsker.
Da udvikling og modning som udgangspunkt er den unges eget ansvar, er det derfor vigtigt at den unge tager udfordringen op. På den anden side har Måløvgårds medarbejdere ansvaret for vedvarende og engageret, at skabe en daglig ramme, hvor udvikling og modning er mulig og realistisk kan finde sted. For at det kan lykkes, er det vigtigt at begge parter lever op til deres ansvar.