Om Måløvgård

Måløvgård er et midlertidigt socialpsykiatrisk bo- og behandlingstilbud for unge psykisk sårbare. Vi er specialiseret i at modtage unge voksne med debuterende skizofreni og lettere personlighedsforstyrrelser.

Behandling

Behandlingen består af blandt andet miljøterapi, psykoterapi, pårørendearbejde og en opmærksomhed på fysisk sundhed og trivsel, herunder kost, motion og et samarbejde omkring medicin.

Til sagsbehandlere

Vores primære opgave er, at den unge får mulighed for at modtage hjælp og støtte til at igangsætte og/eller vedligeholde en udviklings- og forandringsproces af social, psykologisk og praksisrelateret karakter.