Miljøterapi

Miljøterapi betyder, at vi ønsker at skabe et trygt miljø for de unge som giver mulighed for en personlig udviklings- og forandringsproces.

Det viser sig både ved de fysiske rammer, hvor vi er optaget af at skabe en hyggelig og hjemlig atmosfære, men også ved at vi ønsker at opbygge nogle trygge relationer til beboerne og at vi støtter op om nogle trygge sociale fællesskaber i beboergruppen.

På denne måde ønsker vi at skabe nogle rammer, hvor de unge kan få nogle gode relationelle erfaringer, som giver mulighed for hen af vejen at lære sig selv bedre at kende og derigennem kunne håndtere egne vanskeligheder på nye måder. Vi har et stor opmærksomhed på at hjælpe vores beboere i retning af recovery og større selvstændighed.

Vi er også optagede at at skabe en god dagligt struktur, som kan støtte op om en meningsfuld hverdag for vores beboere. Vores hverdag starter altid med at der spises morgenmad i fælleskøkkenet. Efter morgenmaden deltager beboerne i et morgenmøde, hvor dagen planlægges. Som en del af den daglige struktur støtter vi gerne beboerne i at få klaret de almindelige daglige gøremål, hvis der er behov for det, såsom oprydning, madlavning og tøjvask. Om dagen er nogle beboere i forskellige typer af beskæftigelse eller deltager i forskellige møder på stedet. Om aftenen har vi fællesspisning og efter aftensmad laver vi hyggelige aktiviteter, fx spiller vi spil eller ser en film sammen.

Vil du høre mere?

Kontakt os på 44 77 18 60maaloevgaard@balk.dk eller bliv ringet op ved at udfylde formularen.