Personale hele døgnet

På Måløvgård er der personale døgnet rundt alle årets dage. Om natten er der en sovende nattevagt, som man kan tilkalde i akutte situationer.

Personalet består af ca. 20 personer. Forstander, daglig leder, psykologer, socialpædagoger, sygeplejerske, administrativ medarbejder, pædagogstuderende og social og sundhedsassistent elever. Derudover er der tilknyttet faste vikarer, som fortrinsvis er psykologi- og pædagogstuderende.

Vi har en meget erfaren og stabil personalegruppe, hvor de fleste personaler har arbejdet på Måløvgård i over ti år. Det betyder at man som beboer på Måløvgård bliver mødt af personaler, som har meget kendskab til det at have en psykisk lidelse og som er vant til at hjælpe med at håndtere svære situationer.

Alt det faste personale har en fagligt relevant uddannelse og er efteruddannede forskellige behandlingsmæssige metoder fx mentaliseringsbaseret behandling, miljøterapi og neuroaffektiv udviklingsteori.

Når man flytter ind på Måløvgård bliver man helt fra starten af tilknyttet et tværfagligt team, hvor man får to kontaktpersoner og en psykolog, som vil følge en tæt gennem tiden på Måløvgård.

Vil du høre mere?

Kontakt os på 44 77 18 60maaloevgaard@balk.dk eller bliv ringet op ved at udfylde formularen.