Måløvgårds organisation og ledelse

Bestyrelsen for Måløvgård har fem-syv medlemmer: fire-seks som udpeges af den selvejende institution Måløvgård, og et medlem som udpeges af Ballerup Kommune. Til bestyrelsesmødet deltager desuden forstanderen eller stedfortræderen fra Måløvgård.

Bestyrelsens opgaver er at sikre at Måløvgård drives i henhold til aftale med Ballerup kommune, og at administration og ledelse foregår efter institutionens formål og regelsæt. Desuden har bestyrelsen ansvaret for drift, vedligeholdelse og økonomi vedr. selve ejendommen, da selve bygningerne ikke indgår i aftalen med Ballerup kommune.

Måløvgård blev oprettet i 1984 på initiativ af cand.psych. Bjørn Juvik, som var forstander indtil 1999.

Institutionen blev oprindelig etableret som et opholdssted for børn og unge med psykiske vanskeligheder. Senere blev den omdannet til et bo- og behandlingstilbud for unge voksne med sindslidelser.

Bestyrelsen afholder fire møder om året.

Udpeget af Måløvgård

  • Inge Kristensen (forperson)
  • Marianne Stenkjær (næstforperson)
  • Helle Nygaard Mottelson
  • Knus Aarup
  • Jan Petersen (medarbejdervalgt)

Udpeget af Ballerup kommune

  • Allan Kristensen