For at sikre kvaliteten af vores arbejde får vi, ligesom andre botilbud, årligt besøg af socialtilsynet. Formålet med tilsynet er at vurdere, om de unge får den hjælp, de har brug for og om stedet lever op til dets forpligtelser.

Tilsynet taler både med ledelsen, medarbejderne og beboerne på stedet for at sikre en helhedsorienteret vurdering af stedet. Efter tilsynet bliver det udarbejdet en rapport.

Uddrag fra tilsynsrapporten 2023

“Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere i høj grad har relevante kompetencer i forhold til tilbuddets målsætning, målgruppe og anvendte metoder. Herunder mødes borgerne med respekt for den enkeltes forudsætninger og behov. (…)

Det er desuden vurderingen, at tilbuddet understøtter borgerne i at fastholde og udvikle sociale relationer og -kompetencer, bl.a. igennem tilbuddets strukturerede pårørendesamarbejde samt anvendelse af relevante pædagogiske metoder.”

Download rapporten