Vores vision og værdier

Måløvgård er meget mere end bare et bosted. Vi ønsker at være det førende bo- og behandlingssted målt ud fra de positive resultater vi skaber med de unge.

Vi tror på at alle mennesker har et stort potentiale, som de under de rette forudsætninger kan realisere. Vi ønsker at biddrage til at flere unge bringes i trivsel og får mulighed for at leve et meningsfuldt og givende liv.

Respektfuld kommunikation og tillid er en af hjørnestenene i vores tilgang. Vi møder alle vores beboere og deres pårørende med nysgerrighed og respekt og værner om et miljø, hvor alle føler sig set og hørt.

Vi ønsker en høj grad af medinddragelse og tilrettelægger altid behandlingen i et tæt samarbejde med beboeren. Det betyder at vi altid tager udgangspunkt i de mål og ønsker den unge finder meningsfulde, når vi opstarter behandlingen.

Vi er et sted der er i konstant udvikling og vi er optagede af hele tiden at dygtiggøre os fagligt og modtage feedback fra vores beboere, så behandlingen løbende justeres og gøre endnu bedre.

“Jeg brænder for at støtte vores beboere i at bevare håbet og turde tro på at de kan få muligheden for at realisere det liv, de længes efter.”

Katrine Hermannsen, psykolog og leder på Måløvgård

Vil du høre mere?

Kontakt os på 44 77 18 60maaloevgaard@balk.dk eller bliv ringet op ved at udfylde formularen.