Information om priser, takster og ydelser

Taksten i 2023 er kr. 2.488 i døgnet.

Dertil kommer beboerens egenbetaling for kost mm. kr. 3.651 og boligudgifter kr. 3.990 i alt kr. 7.641. Måløvgård opkræver elektronisk beboerne for kost, boligudgifter opkræves af handlekommunen, sammen med taksten. 

Download vores ydelsesbeskrivelse