Første skridt i visitationsprocessen er at bopælskommunen tager kontakt til Måløvgård for at drøfte muligheden for at den pågældende borger kan flytte ind.

Herefter vil sagsbehandleren fra kommunen typisk sende relevante sagsakter på den unge (fx VUM, udtalelser eller erklæringer fra psykiatrien), så et visitationsudvalg på Måløvgård kan vurdere, om den unge umiddelbart hører til Måløvgårds målgruppe.

Hvis det er tilfældet laver bopælskommunen en endelig indstilling om visitation. Herefter inviteres den unge, sagsbehandleren og eventuelle pårørende til et møde på Måløvgård, hvor vi får mulighed for at møde hinanden og den unge kan se stedet.

Efter mødet kontakter Måløvgård kommunen med en endelig vurdering af, om vi mener den unge vil kunne profittere af behandlingen på Måløvgård. Når der er truffet afgørelse om at indskrive den unge på Måløvgård udarbejdes der en kontrakt som underskrives inden indflytning.

Efter indflytning inviteres den unge og familien til et introforløb bestående af fire samtaler, hvor vi får mulighed for at lære hinanden at kende og hvor der er mulighed for at den unge og de pårørende kan få svar på eventuelle spørgsmål.

Hvis du selv leder efter et botilbud eller er pårørende til en ung der ønsker at flytte ind på Måløvgård skal du starte med at tage kontakt til din sagsbehandler fra kommunen, da det altid er kommunen der vurderer, om en borger kan indstilles til et midlertidigt botilbud. Du er også velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale, hvor vi kan vejlede dig.

Vil du høre mere?

Kontakt os på 44 77 18 60maaloevgaard@balk.dk eller bliv ringet op ved at udfylde formularen.