88% af vores beboere flytter i egen lejlighed eller mindre indgribende tilbud efter Måløvgård

Uddannelse og beskæftigelse

Vi har gode resultater med at hjælpe vores unge i retning af det de ønsker sig i forhold til uddannelse eller beskæftigelse. Vi har et tæt samarbejde med jobcenteret, og taler altid med vores unge om, hvilke mål og drømme de har for deres fremtid.

Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte beboers ønsker og forudsætninger og har god erfaring med at støtte de unge i at finde deres retning. Som en del af behandlingen ligger vi, sammen med den unge, en plan for hvordan vi bedste kan støtte den unge i at finde meningsfuld beskæftigelse i deres dagligdag.

Beboertilfredshed

Vores beboeres tilfredshed mener vi er det bedste mål for vores resultater. Derfor laver vi løbende brugerundersøgelser, hvor vi spørger vores beboere ind til deres oplevelser med at bo på Måløvgård. Den feedback vi får fra beboerne, bruger vi til hele tiden at forbedre behandlingen på stedet.

Vil du høre mere?

Kontakt os på 44 77 18 60maaloevgaard@balk.dk eller bliv ringet op ved at udfylde formularen.